Odbor kanceláře starosty

Adresa:
Slezská Ostrava, Těšínská 35
Těšínská 35, 710 00 Ostrava
Telefon:
599410450

Řeší:

Odbor kanceláře starosty zajišťuje plnění úkolů souvisejících s výkonem funkce starosty, organizuje veškerou propagační a prezentační činnost Městského obvodu Slezská Ostrava, a to jak v rámci městského obvodu, republiky, tak i v oblasti vnějších vztahů a zahraničních styků.

Součástí odboru kancelář starosty Městského obvodu Slezská Ostrava je rovněž úsek pro volené orgány městského obvodu, který zajišťuje řádný průběh schůzí Rady městského obvodu a zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava.

Podílí se na protokolárním přijetí významných návštěv. Součástí prezentace Městského obvodu Slezská Ostrava je vydávání periodik, jako jsou Slezskoostravské noviny i příležitostných tisků a publikací. Odbor aktuálně podává informace také prostřednictvím internetových stránek městského obvodu a sociálních sítí. Součástí náplně práce je i činnost tiskového mluvčího. Tyto činnosti jsou náplní práce oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti.

Činnost odboru podle organizačního řádu


Kontakty

Jiří Till
vedoucí odboru kanceláře starosty
Gabriela Cholevová
asistent starosty
Denis Velčovský
vedoucí oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti