Odbor školství a kultury

Adresa:
Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
Náměstí J. Gagarina 4, 710 00 Ostrava
Telefon:
599410093

Řeší:

Postavení a základní úloha odboru

Je odborem pro zabezpečení samostatné a přenesené působnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která je svěřena obcím. Je zaměřen na podporu a rozvoj kultury i umění v městském obvodu.

Činnost odboru podle organizačního řádu

Kontakty

Mgr. Petra Neuwirthová
vedoucí odboru školství a kultury
Lenka Šimíčková
referent agendy rozpočtu a financování, asistent
Hana Bončková
referent pro sport a volný čas
Ing. Lenka Kačmaříková
referent agendy rozpočtu a financování - zástupce vedoucího odboru ŠaK
Ing. Veronika Křístková
referent agendy rozpočtu a financování, dotací
Bc. Jana Molinová
referent pro školství a volný čas
Kateřina Urbačková
domovník - správce kulturních domů