Informace pro děti a mládež

sociálně-právní ochrana dětí

Co se myslí ochranou dětí?

Sociálně-právní ochrana dětí znamená, že stát v rámci svých zákonů ustanovil, že je zapotřebí chránit zájmy a blaho dětí, práva dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, chránit i rodiny a práva na výchovu dětí v rodinách. Sociálně-právní ochranu zajišťuje stát bezplatně, tzn., že nepotřebuješ žádné peníze k tomu, aby Ti byla tato ochrana poskytnuta. Tato sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, které na území České republiky trvale žijí nebo zde pobývají.

Sociální pracovníci a kurátoři pro mládež zařazeni do oddělení sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava pomáhají a chrání práva všech dětí, které žijí v jeho správním obvodu. To znamená, že pomáhají řešit vše ohledně Tebe a Tvé rodiny. Pokud máš Ty a Tvá rodina potíže a potřebujete pomoci a Ty nemůžeš například v klidu chodit do školy, máš strach ze spolužáků, nemáš co jíst, kde bydlet, máš často strach, rodiče se rozvádějí a Tebe to trápí, dospělí Ti dělají věci, které Tě bolí nebo Ti jsou hodně nepříjemné, nebo se k Tobě nevhodně a hrubě chovají, nerozumíš si s rodiči, sourozenci, spolužáky či jinými dospělými osobami, udělal/a jsi něco, co zákony zakazují, máš problémy s drogami, alkoholem a chtěl/a bys přestat, utíkáš z domova, nebo se prostě bojíš, co bude ve Tvém životě dál, tak sociální pracovníci i kurátoři pro mládež mohou ve Tvém zájmu zasáhnout a pomoci Ti.

Neboj se přijít a požádat o pomoc. Najdeš u nás bezpečný prostor, kde můžeš vyjádřit své starosti, problémy i přání.

Jestli si nejsi jistý/ jistá a máš strach, co se bude dít dál, tak se klidně můžeš zeptat, jak se to bude řešit, co máš udělat, kam máš jít, popřípadě co máš kam napsat a na co se můžeš připravit. Nemusíš se bát. Tvůj názor na vše, co se Tě týká, co Tě trápí a z čeho máš obavy, je pro sociální pracovníky a kurátory pro mládež důležitý. Vyjadřovat vlastní názor je Tvoje právo a vždy se k Tvému názoru přihlíží. Tvůj problém, ačkoliv se Ti může zdát jakkoliv neřešitelný, ve spolupráci se sociálními pracovníky či kurátory pro mládež lze vyřešit a Tvá situace se změní k lepšímu.

Nejen dospělý člověk má svá práva, ale i každé dítě má svá práva. Ale stejně jak mají dospělí práva, tak mají i své povinnosti a zodpovědnost. Zodpovědnost k dětem se nazývá rodičovskou zodpovědností. Stejně jako dospělí mají povinnosti i děti. Takovou povinností je například, pokud jsi ve školním věku, chodit do školy. Sociální pracovníci a kurátoři pro mládež oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ti pomohou zorientovat se v těchto právech a povinnostech.

Kde sociální pracovníky a kurátory pro mládež můžeš najít?

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí sídlí v budově Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na náměstí Jurije Gagarina č. p. 4. Kanceláře se nacházejí v přízemí a v prvním patře budovy. S orientací Ti vždy ochotně pomůžou pracovníci na recepci po vstupu do budovy.

Kdy jsou k zastižení a jak?

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava má stanoveny následující hodiny pro veřejnost: Pondělí a středa 8:00 –17:00 (polední pauza v době od 11:30 hod do 12:30 hod). Pracovníky však můžeš kontaktovat i v jiné dny a v pracovní dobu a to v úterý a ve čtvrtek v rozmezí od 8:00 hod do 15:30 hod a v pátek pak od 8:00 hod do 14:00 hod. Vždy Ti bude k dispozici minimálně jeden pracovník, který Ti bude naslouchat, a budete společně hledat řešení tvé situace. Pokud chodíš do školy, můžeš se se svým problémem obrátit i na některého z učitelů, kterému důvěřuješ a který nás může nakontaktovat.

V jiné době (večery, víkendy, svátky) se ve vážných a naléhavých případech můžeš obrátit na Policii České republiky (tel. č. 158), která má na nás kontakty a ve spolupráci s nimi Ti můžeme zajistit nebo zprostředkovat pomoc a ochranu, která je pro Tebe nezbytná.

Pokud potřebuješ pomoc, radu nebo ochranu, můžeš přijít osobně (nepotřebuješ k tomu doprovod dospělé osoby ani rodičů), můžeš se na nás obrátit i bez vědomí rodičů nebo můžeš zavolat na tel. číslo: 599 410 011, kde Tě s námi spojí. Můžeš nám také napsat na adresu: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, oddělení SPOD, Náměstí J. Gagarina 5, 710 00 Slezská Ostrava, nebo nám můžeš poslat e-mail prostřednictvím počítače na adresu: Je důležité, abys vždy uvedl/a přesně, co máš za potíže a kdo jsi (jméno a kontakt, třeba i školu a třídu). Podle toho se pak můžeme s Tebou spojit a budeme se snažit individuálně vyřešit Tvoje starosti a potíže.

Zde jsou další kontakty, kde Ti také pomohou, nebo Ti pomohou se s námi spojit:

Linka bezpečí pro děti a mládež – bezplatná telefonní linka 116 111, www.linkabezpeci.cz

http://www.pravonadetstvi.cz/deti/tvoje-situace/ - zde můžeš najít příklady situací, které Ti pracovníci pomohou řešit