Nájem pozemku, nájem pozemku pod garáží, výpůjčka pozemku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nájem pozemku, nájem pozemku pod garáží, výpůjčka pozemku

 2. Základní informace k životní situaci

  Upravují příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  1. Podání písemné žádosti.
  2. Žádost je projednána v majetkové komisi.
  3. Žádost je projednána na nejbližším možném jednání rady městského obvodu Slezská Ostrava.
  4. V případě, že rada městského obvodu Slezská Ostrava schválí záměr nájmu/výpůjčky je tento záměr zveřejněn po dobu 15-ti dnů na úřední desce úřadu.
  5. Po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru nájmu/výpůjčky stanoví a schválí rada městského obvodu Slezská Ostrava výši nájmu a dobu nájmu/výpůjčky (v případě více zájemců rozhodne i o nejvýhodnějším nájemci).
  6. Zpravidla do 15 dnů od rozhodnutí rady je připravena k podpisu nájemní smlouva/smlouva o výpůjčce.
  V případě, že nájemce požaduje dobu nájmu delší než 5 let/dobu výpůjčky delší než 30 dnů a bude-li s tím rada městského obvod Slezská Ostrava souhlasit, musí městský obvod žádat o souhlas radu města Ostravy.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na majetkovém odboru, kanceláře č. 409 a 412 ve 3. poschodí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 4
  • o podáním žádosti na e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz nebo datovou schránkou městského obvodu 56zbpub
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina č. 4, odbor majetkový, ve 3. poschodí budovy.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné. Nájemné je stanoveno v souladu s rozhodnutím rady městského
  obvodu a platební podmínky jsou uvedeny v uzavřené smlouvě.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny. Lhůty pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, jsou závislé na
  jednání orgánů městského obvodu, příp. města.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Osobní spolupráce při zaměřování konkrétní části pozemku.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu posta@slezska.cz nebo datovou schránku
  městského obvodu 56zbpub

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  10.03.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno