VSTUP NA POZEMEK OBCE, SOUHLAS SE STAVBOU

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  VSTUP NA POZEMEK OBCE, SOUHLAS SE STAVBOU

 2. Základní informace k životní situaci

  VSTUP NA POZEMEK OBCE
  Povolení vstupu na pozemek v majetku statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Slezská Ostrava podléhá souhlasu rady městského obvodu Slezská Ostrava a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu, příp. jiného odboru.
  SOUHLAS SE STAVBOU
  Souhlas se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti v majetku statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Slezská Ostrava podléhá souhlasu rady městského obvodu Slezská Ostrava a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  1. Podání písemné žádosti.
  2. Žádost je projednána na nejbližším možném jednání rady městského obvodu Slezská Ostrava.
  3. Zpravidla do 7 dnů od rozhodnutí rady městského obvodu Slezská Ostrava je připraven dopis k povolení vstupu/souhlasu se stavbou.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
  • osobně na majetkovém odboru, kanceláře č. 320 ve 2. poschodí a č. 410 ve 3. poschodí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava na náměstí J. Gagarina č. 4
  • podáním žádosti na e-mailovou adresu úřadu posta@slezska.cz nebo datovou schránkou městského obvodu 56zbpub
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, náměstí J. Gagarina č. 4, odbor majetkový, ve 2. a 3. poschodí budovy.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad pro prokázání totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny. Lhůty pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, jsou závislé na
  jednání orgánů městského obvodu.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  K podání žádosti lze využít elektronickou poštu posta@slezska.cz nebo datovou schránku
  městského obvodu 56zbpub

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  10.01.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno