Radnice

Žádost o vydání voličského průkazu - Senát PČR

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání voličského průkazu - Senát PČR

 2. Základní informace k životní situaci

  Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • Osobně, na ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu, kde občan vyhotoví žádost o vydání voličského průkazu (pokud ji již nemá sepsanou) a prokáže svou totožnost platným OP nebo platným cestovním dokladem; o vydání voličského průkazu lze požádat do 21.09.2022 do 16:00h,
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději 16.09.2022
  • v elektronické podobě zaslané ÚMOb Slezská Ostrava prostřednictvím datové schránky, nejpozději do 16.09.2022.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • volič zapsaný ve stálém seznamu voličů,
  • voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
  • Úřad městského obvodu voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O vydání voličského průkazu může volič požádat:

  • osobně na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, na ohlašovně odboru vnitřních věcí, na pracovišti slezskoostravské radnice, Těšínská 138/35, 1. patro, dveře č. 3,
  • v listinné podobě, pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář,
  • elektronické podobě zaslané ÚMOb Slezská Ostrava prostřednictvím datové schránky.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pro podání lze použit i tiskopis „Žádost o vydání voličského průkazu“, který je možno získat na ohlašovně odboru vnitřních věcí ÚMOb Slezská Ostrava.

  Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou žádné.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Počátek lhůty pro předání voličského průkazu voliči je ode dne  08.09.2022, do uzavření seznamu voličů, tj. do dne 21.09.2022 do 16.00 hodin.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pro podání lze využít formulář, zveřejněný na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  25.04.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno